Problemy z inwestorem Focus Park Gliwice

Focus Park Gliwice do niedawna był nadzieją dla wielu mieszkańców Gliwic. Kompleks ten miał spełniać funkcje rozrywkową, handlową, usługową i rekreacyjną. Miał to być też jeden z większych projektów tego typu w regionie. Obecnie jednak pojawiają się wątpliwości dotyczące tego, czy w ogóle zostanie on zrealizowany.

Problemy Focus Park Gliwice wiążą się przede wszystkim z wykonawcą, ale mówi się również o niepowodzeniach dewelopera. Prace na budowie nadal nie ruszyły, czego następstwem jest anulowanie postanowień umowy z wykonawcą projektu ? Mostostalem. Na tym jednak kłopoty się nie kończą, pojawiają się bowiem głosy o rzekomych problemach finansowych dewelopera ? firmy Parkridge. Chociaż pogłoski te ciężko obecnie zweryfikować, to faktem jest, że podobna sytuacja wystąpiła już w Jeleniej Górze. Tamtejszy projekt Focus Mall również został wstrzymany. W Gliwicach obiekt miał powstać w już w 2010 roku, aktualnie jednak trudno przewidzieć, jak potoczą się losy gliwickiego Focus Park. Skalę problemu zwiększa fakt, że tereny przeznaczone na Focus Park znajdują w zasadzie w centrum miasta, a zaniedbany plac budowy w strategicznym miejscu z pewnością zmniejsza jego atrakcyjność w oczach mieszkańców i inwestorów.